Rejestracja uczestników

*pole wymagane

Obowiązek informacyjny dla uczestników szkolenia
Administratorem Danych Osobowych jest: GPW Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@gpw-academy.eu
Dane osobowe przetwarzane są w celu: 1/ rejestracji i udziału w szkoleniu
2/ za Państwa zgodą w celach marketingowych.
Administrator dodatkowo przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na: przekazywaniu informacji w celach bezpieczeństwa (min. monitoring terenu)
Administrator za państwa zgodą może udostępnić Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska hotelowi, a także innym uczestnikom.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi: 1/ ze względów podatkowych maksymalnie 5 lat od zakończenia roku podatkowego w którym odbyło się szkolenie,
2/ ze względów marketingowych do chwili odwołania zgody.
Podanie Państwa danych osobowych jest: dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji na szkoleniu.
Nie podanie minimalnych danych takich jak imię i nazwisko będzie skutkowało: brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
Administrator zamierza w celach marketingowych profilować państwa dane osobowe w zakresie państwa zawodu.
Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.